תנאים ומדיניות

חנות אפליקציות הוא פרוייקט של חברת Netolink (להלן: "החברה"), לפיכך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הם של האתר הם אותם תנאים ומדיניות של החברה לפי השינויים המותאמים והרלוונטיים לאתר זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלים הוראות הבאות:

האתר מציג את האפליקציות השונות להורדה או לשימוש בטלפונים ובמחשבים, ואינו אחראי עליהם, אינו אחראי על תוכנם, בטיחותם, ההתנהלות הכלכלית והמשפטית בין המשתמש (גולש אתר זה) לבין האפליקציה. לפיכך, כל טענה או תביעה תידחה על הסף.